Home   Email  

 

 

Vistechnieken home
Pluggen
Shads
Spinners
Twisters - Jiggen
Lepels
Hengels
De reel
Algemene regels
Kunstaas Tips
Artikels

 

Vistechnieken - Kunstaas - Pluggen Techniek
Klik op de afbeelding voor een vergroting  
Klik op de knop Vistechnieken of op home in de kopbalk om terug te keren.

 Techniek & soorten Jerkbaits

Pluggen, zowel drijvend als zinkend, werken wonderwel en zijn een van de gemakkelijkst te vissen kunstaassoorten. Gelijkmatig binnendraaien is vaak al genoeg om een aanbeet te krijgen, wat niet wil zeggen dat een plug niet actief gevist moet worden, het is en blijft een dood stuk materiaal dat alleen tot leven komt omdat de visser er beweging en actie inbrengt. Je moet het laten zwemmen en dat doe je met een bepaald gevoel. Het is ook een van de duurste kunstaassoorten. Verspelen door vastraken is in dit geval dus meteen een aanslag op je budget. Welke plug je neemt, hangt meestal af van de diepte waarop je wil vissen. Op plantenrijk water of ondiep water is een drijvende plug vaak de enige uitkomst. Wil je er echter ook bodemrovers als snoekbaars mee vangen, dan moet je kiezen voor een diepduikende of voor een drijvende die tegen de bodem gevist wordt. Zelf vis ik, zoals de meeste vissers hoofdzakelijk  met een drijvende plug, en dat komt omdat ik deze meestal gebruik voor snoek en er voor het bodemvissen andere kunstaassoorten zijn die ik voor deze manier van vissen beter vindt. Nochtans is een plug meer dan alleen een oppervlakte-aas, en zeker in het buitenland zijn de niet drijvende versies echte killers.  Er is dan ook een uitgebreid assortiment aan pluggen met ieder zijn specifieke eigenschappen. (waarvan ik de meeste hier wil beschrijven.) Als we het volledig assortiment bekijken is er trouwens voor iedere roofvis op deze aardbol, zowel in zoet als zeewater wel een geschikte plug.

Materiaal
 

Als er één soort vissen is dat niet met één en dezelfde hengel kan, dan is dit wel plugvissen. Afhankelijk van het soort plug, de grootte of de manier van vissen, is er een verschillende techniek en hengeluitrusting nodig. Zoals in bijna alles kun je het zo duur maken of je zelf wilt. Soms kies je dan ook voor een hengel die voor verschillende doeleinden kan dienen. Het is heus niet zo dat ik bv. voor het slepend vissen met een plug een speciale hengel koop, deze manier van vissen doe ik hiervoor te weinig en een zware plughengel of lichte kaperhengel werkt bijna evengoed. Een opsomming van de verschillende soorten kunstaashengels vind je bij kunstaashengels. 
Verder is ook de molen of reel belangrijk.
Enige vereiste is een goed werkende slip. De grootte van de molen neem je in verhouding met de hengel.  Als lijn kun je kiezen voor gevlochten of nylon.
Met gevlochten draad is het contact met het aas beter, maar is de draad dan weer veel duidelijker zichtbaar. Ik vis bijna steeds met gevlochten draad en een onderlijn van nylon of fluocarbon. Die laatste is momenteel een van de minst zichtbare lijnen onder water, maar ook deze lijn heeft zijn nadelen. Ze is in vergelijking met gewoon nylon veel stugger en bij dezelfde diameter is de trekkracht beduidend minder. Zelf zie ik in beide nadelen geen probleem, omdat ik het juist iets stugger zijn van de onderlijn best weet te waarderen en bij het plugvissen juist als een extra voordeel zie. De lijndikte neem je dan weer in verhouding met de plug en de te verwachten vis. Zo kun je een miniplugje van 4 cm niet vissen aan 30/00, dan is er van actie geen sprake meer. Een stalen onderlijn of  metalen stangetje heb je in de meeste gevallen niet nodig, maar er zijn ook gevallen waar het echt niet zonder kan, dus ze mogen zeker niet ontbreken in de kunstaasdoos. 

Originele of andere dreggen

Dat je op geregelde tijdstippen de dreggen moet vernieuwen lijkt iedereen logisch, zeker als er roestvorming ontstaat. Toch doen velen het zelden of bijna nooit. Sommige pluggen zijn origineel ook voorzien van soms veel te dikke en stompe dreggen. Deze vervang ik meestal onmiddellijk door Gamakatsu dreggen.
Net als alle haken van dit merk zijn ze lekker dun, buigen niet snel uit, zijn ze vlijmscherp en blijven ze dat ook lange tijd. 
Ook dit maakt soms het verschil tussen vangen en misslaan.  

Soorten pluggen en viswijze
 

Welk soort plug je koopt staat meestal op de verpakking, maar daar heb je achteraf weinig aan in je takelbox. Je kan het echter ook aan de plug zelf zien. 
Pluggen kunnen we onderverdelen in drijvend en zinkend, beiden in zowel eendelig als meerdelig. De drijvende hebben meestal een zwemlip van kunststof, of helemaal geen, terwijl duikende pluggen meestal een metalen zwemlip hebben. Nog eenvoudiger is ze even op het water uit te testen of ze drijven of zinken.  Drijvende pluggen worden dan weer onderverdeeld in drie categorieën. Oppervlakte pluggen (zonder zwemlip), hooglopende en diepduikende pluggen. Hoe diep de plug duikt zie je ook weer aan de zwemlip. Hoe horizontaler de zwemlip, hoe dieper de plug duikt.
Hoe verticaler, hoe hoger de plug loopt. De grootte van de plug is daarbij van geen belang. Wat wel een rol speelt is de dikte van de lijn. Ook deze bepaalt mee hoe diep een plug loopt, dit heeft te maken met de opwaartse druk van het water op de lijn. Kustaas gevist aan een dunne lijn zal dieper lopen dan hetzelfde kunstaas met een dikkere lijn. Conclusie: hoe dunner de lijn, hoe dieper eenzelfde kunstaas loopt. Er zijn ook nog andere pluggen die afwijken van bovenstaande regels, maar deze komen apart aan bod.
Staat de diepte vermeld bij de aankoop op de verpakking van de plug, dan is het een goede tip deze met een watervaste viltstift te noteren op de onderkant van de plug.
Ben je een startende plugvisser, begin dan met drijvende pluggen en laat u geen zinkende aansmeren. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan tweedelige pluggen en niet te diep duikende pluggen.
Kies er een aantal van zeven tot 13cm. De meeste in natuurlijke kleuren en enkele in fantasie/agressieve kleuren.

Bent u voornemens om direct trollend de plassen op te gaan, dan kunt u dit pakket uitbreiden met een aantal diep duikende drijvende pluggen.

Oppervlakte pluggen

Hiermee bedoel ik alle pluggen die aan het oppervlak blijven en nooit meer dan +-10 cm diep duiken, ongeacht hun actie. Het oppervlaktevissen met (ondermeer) pluggen is voor mij een van de mooiste en spectaculairste manieren van vissen, maar het moet ook efficiënt toe te passen zijn. Ideaal is ondiep water tot max 2 meter met een flinke begroeiing. De prooi is dan een aan het oppervlak jagende roofvis. Hieronder vallen onze inheemse jagers als snoek en baars en talrijke buitenlandse vissoorten. Bekend is het vissen op grootbekbaars, maar ook op tropische bestemmingen is het vissen met grootte oppervlakte pluggen erg effectief. En zo zijn er nog meer toepassingen.
Er zijn verschillende manieren om een oppervlakte plug te vissen, vaak afhankelijk van het model plug. 

 

  1. Na het inwerpen terug binnendraaien in een regelmatig of afwisselend tempo. Als een aanbijtende roofvis vaak gemist wordt omdat de dreg niet pakt, dan kan sneller indraaien de inhaakkans sterk verhogen.

  2. Walking The dog. Na het inwerpen de plug starten en binnendraaien door de hengeltop in korte rukjes neerwaarts en opzij te bewegen. Dit kan met gelijkmatige of afwisselende cadans, waarbij men met korte of lange halen van de hengel kan werken. Vaak start ik dan ook met enkele lange halen om de aandacht te trekken, en werk de plug dan verder binnen met korte neerwaartse rukjes.
    De plug, in dit geval meestal een zonder schoep slaat daarbij wisselend naar links of rechts uit bij een voortgaande beweging. Daarbij een paniekerig visje nabootsend.  Als het dan nog een ratelende plug is, brengt het geluid nog wat extra mee.

  3. Splashing. Hierbij spat het water voor de neus van de plug op en maakt deze veel kabaal en beroering in het oppervlak, onweerstaanbaar voor de aan het oppervlak jagende roofvissen, en een spectaculaire manier van vissen door de wijze waarop de vis het aas pakt. In dit geval vissen we met poppers, eigenlijk ook een soort jerkbait maar met een platte of uitgeholde voorkant. De richting waarin gevist wordt is vrijwel recht vooruit.

  4. Sliding, betekent glijden en gebeurt meestal met een slanke jerkbait. De beweging van de plug is van links naar rechts waarbij het kunstaas geregeld om de zijkant tolt. Daarbij maken kogeltjes nog wat extra geluid.

  5. Een andere techniek is de plug met agressieve rukken onderwater trekken, en deze daarna naar het oppervlak terug laten komen, terwijl je de lijn strak draait. (Jerken)

 


Enkele voorbeelden van oppervlakte pluggen:
 1-Rapala skitter pop   2-Storm ratlin chug bug    3-Rapala skitter walk
 

 Tips:
- Vaak is het beter twee tellen te wachten voor je aanslaat op een  oppervlak aanval op de plug. Maar niet altijd. 
-Draai na een gemiste aanbeet gewoon verder binnen, ook in de natuur mist een rover vaak zijn prooi en zet een tweede maal een aanval in.
- Drijvende pluggen zijn minder geschikt voor zeer verre worpen, omdat ze in verhouding tot hun afmetingen vrij licht zijn. Daarom vis je deze meestal vanaf een boot. Voor Hollandse polders zijn ze dan wel ideaal vanaf de oever.
- Drijvende pluggen zijn in de eerste plaats een voorjaarsaas, omdat men er goed mee boven de nog niet tot het oppervlak reikende planten kan vissen.
- Zie ook het artikel vissen in de branding van de tropen.

Drijvende duikende pluggen

Hieronder rangschik ik alle pluggen die op het water drijven. Vanuit deze positie worden de verschillende soorten pluggen dan terug binnengevist. Volgens het model duiken deze dan naar een bepaalde diepte. Dat kan afhankelijk van de plug sterk verschillen, zo duiken sommige pluggen slechts enkele tientallen centimeter, terwijl anderen tot 3 tot 5 meter diep gaan. Welke je gebruikt hangt alleen af van de diepte van het viswater, vis je op ondiep water tot 2 meter diepte, dan kun je diepduikende pluggen gerust thuis laten.
Ook voor het slepend  vissen zijn dit soort pluggen geschikt. Bij een constante snelheid lopen ze op een bijna voorspelbare diepte. De plug moet dan eerst op diepte gebracht worden  om daarna door de constante snelheid op die diepte te blijven.

Ondiep duikende pluggen.
Na het inwerpen kun je deze plug met een korte haal van de hengel op diepte brengen, wat wil zeggen, juist onder het oppervlak, en daarna met een constante snelheid binnen draaien. Een andere manier is om de plug met korte rukjes binnen te vissen waarbij de plug telkens weer naar het oppervlak komt. Je kunt natuurlijk ook variatie aanbrengen of de twee combineren. Deze pluggen zijn uiterst geschikt voor ondiep water.
In de groottere maten is die plug ook een van de favorieten voor het slepend vissen op groot water, langs rietvelden, oevers, taluds en ondiepe inhammen. Wil men deze plug iets dieper vissen, kan dat door het aanbrengen van wat lood  op de lijn voor de plug (zie vb1). Ook juist boven de bodem vissen kan. Hiervoor gebruiken we een zijlijn met lood, waarvan de lengte de afstand boven de bodem bepaald. Neem het zijlijntje altijd iets dunner, zodat bij vastlopen de zijlijn breekt en de plug naar boven komt drijven. (zie vb2) Eenzelfde systeem, maar iets ingewikkelder is met een Bottom Boncer waar aan het lood een drijflichaam is bevestigd. Je kunt dit ook zelf maken met bv. een stuk drijvend kurk. (zie  vb3)

          
Rapala Magnum met zijn actie 
      
 VB1                                                          VB2
 
VB3

Diep duikende pluggen
Voor waterdieptes tot ongeveer 5 meter. Deze pluggen drijven maar door de lange, slechts heel licht schuinstaande schoep duiken ze steil naar beneden bij het binnendraaien. Stop je met binnendraaien, dan stijgt de plug naar het oppervlak.
Deze pluggen moeten na de inworp op diepte gebracht worden. Daarmee verspeel je altijd de eerste paar meter. Na het inwerpen draai je zo vlug mogelijk enkele meters binnen, waarbij je het op diepte brengen nog versneld door met de hengeltop mee te trekken. Als de plug op diepte is, is het de kunst om ze daar ook zo lang mogelijk te houden door in een gepast tempo binnen te draaien. Als de plug begint te klimmen, dan draai je te langzaam. Wil je tegen de bodem aan vissen, dan moet je deze ook geregeld voelen, zonder vast te raken, want verspelen willen we nu ook weer niet. Doe je alles goed, dan kun je de plug tot op enkele meter voor je voeten op diepte houden.
Ook bij deze pluggen kun je variatie in de inhaalsnelheid aanbrengen of de plug met korte rukjes binnenvissen. Vis je de plug tegen de bodem, dan breng je de plug met deze korte rukjes met de neus op de bodem, waarbij je een van de bodem etend visje imiteert. 

Enkele voorbeelden


      
 Rapala Husky jerk met zijn actie
            
Rapala X-rap met een van zijn acties
  
Rapala Taildancer met zijn actie  bottem bouncing
    
Rapala Glass rap met zijn actie bottem bouncing 

Zinkende pluggen

Door hun betrekkelijk hoog eigen gewicht zijn deze pluggen gemakkelijk te werpen. Zodra ze het water raken zinken ze langzaam naar de bodem. Deze pluggen zijn meestal alleen geschikt voor diep water of slepend vissen op grote diepe waters. Sommigen lopen daarbij op een bepaalde diepte, terwijl anderen dan weer op de diepte blijven lopen waarop je ze in beweging brengt. Vis je werpend, dan laat je de plug afzinken naar de gewenste diepte, waarna je ze terug binnen vist. Zo is het ook mogelijk om met sommige van dit soort pluggen juist boven de bodem te vissen. Onder deze modellen vind je ook de meeste pluggen die geschikt zijn voor het slepend vissen op zee.

    

1- Rapala Magnum count down  2- Rapala Salt water Husky Jerk  3-Rapala Sliver

Trollen met pluggen  
 

Zie hiervoor " kunstaasvissen algemene regels "

Andere informatie

Zie hiervoor " Kunstaasvissen algemene regels "
 

 Zie ook artikels kunstaas 
 

Propellerbaits

Een oppervlaktekunstaas dat erg speciale eigenschappen bezit en bij ons niet zo vaak gebruikt wordt. De betere propellerbaits hebben een verzwaart staartdeel om verder mee te werpen. Werp de prop uit en laat het staartdeel zinken. Daarop tik je het kustaas naar je toe, waarbij het lijf van de propeller horizontaal komt te liggen en zijn bellenspoor begint te maken.


 

 Techniek & soorten Jerkbaits

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.