Home   Email  

 

Vistechnieken home
Hengels
Materiaal Divers
Voerkorven
Afsteunen
Werptechniek
Voeren
Lijnmontages
Het Vissen
Artikels

 

 

Vistechnieken - feedervissen
Afsteunen van de hengel
Klik op de afbeelding voor een vergroting  
 

Klik op de knop Vistechnieken of op home in de kopbalk om terug te keren.  


Quivertip
 

U heeft waarschijnlijk wel eens een visser langs de waterkant gezien waarbij de hengel bijna evenwijdig aan de oever lag afgesteund. Een dergelijke opstelling, waarbij de hengeltop een hoek van 100 tot 120 graden met de uitgeworpen lijn maakt, is een voorwaarde voor een optimale beetregistratie bij quivertipvissen. De voorkant wordt op een speciale steun gelegd, met de top zo dicht mogelijk bij het water, zodat de wind geen vat kan krijgen op de uitstaande lijn. De topsteun komt
op circa 25 cm van de hengeltop wat ideaal is om  ongewilde bewegingen van de top tegen te gaan. De handgreep van de hengel komt dan op een speciaal steuntje, of op de zitmand, of nog beter, op uw bovenbeen.  Hierbij kunt u de hengel comfortabel vasthouden en razendsnel  reageren op een beet door zijwaarts aan te slaan.
Bij langere hengels is een derde steunpunt soms noodzakelijk zodat de hengel in het midden niet doorhangt, maar wordt minder toegepast.
We vissen steeds met de stroomrichting mee, waarbij we bijna automatisch in de juiste hoek vissen. De regel is dus, wind of stroming naar rechts, de hengel naar rechts opstellen. Wind of stroming naar links, de hengel links opstellen. Hieruit volgt dat men dan ook zowel naar links of rechts moet leren aanslaan, maar dat is alleen een kwestie van gewoonte. Meestal werpen we recht voor ons uit, waarbij we dus haaks op de oever vissen. Besluiten we echter om een bepaalde reden meer rechts of links te vissen, dan moet de hengel onder een andere hoek geplaatst worden volgens de richting waarin we vissen, zodat we terug een hoek van 90 tot 120 graden vormen met de lijn.

    
de juiste hoek             evenwijdig met de oever
Klik op de afbeelding voor een vergroting  
 

Er zijn verschillende soorten speciale feeder hengelsteunen te koop, waarbij de voorste topsteun de belangrijkste is. Hiervoor kun je een brede v steun gebruiken,
al of niet verlengd.
Met deze "long trotting" steun kan men de lijn tijdens het afzakken onder spanning houden, en zo ook beten zien tijdens het afzakken van het aas. (zie vistechnieken)
De andere steunen hebben dan weer inkepingen waarin de hengel vaster op zijn plaats ligt en bij beet niet afschuift. Beide systemen hebben hun voordeel,
en meestal is het hier de persoonlijke voorkeur die primeert.

     
 
   
Enkele verschillende modellen van steunen. De laatste twee zijn beter geschikt voor de swingtip

Een model gemaakt voor gebruik met een plateau. Keuze uit verschillende voorstukken. 
 

Quivertip op stromend water
 

De hengels hiervoor zijn doorgaans langer (tot 5meter) en zwaarder (zwaarder lood). Ook hier werpen we met de stroom mee, maar de hengel zetten we nu in een positie met de top naar de hemel gericht, een hengelsteun zoals strandvissers gebruiken is hierbij een grote hulp.  Zolang de feeder naar de bodem zakt zal de tip zich sterk naar het water buigen. Van zodra de feeder de bodem raakt ontspant de tip zich, maar niet voor lang. Onder druk van de stroming komt er snel weer spanning op de lijn.
Op stromend water hoeven we zelf de lijn nooit strak te draaien, dat doet de stroom voor ons wel. Als het gebruikt gewicht van de feeder correct is, zal deze zich 2 tot 3 maal licht verplaatsen over de bodem om daarna definitief te blijven liggen. Door het licht opnemen van de lijn wordt de feeder onmiddellijk van de bodem opgetild en kan zo verplaatst worden. Het loodgewicht moet aangepast worden tot we bovenstaand resultaat bereiken. 
---De stroming maakt de voerkorf in geen tijd leeg. Ook wanneer je nog geen aanbeet kreeg, moet je toch regelmatig binnendraaien en een nieuwe gevulde voerkorf inwerpen.
---Je kan ook gebruik maken van speciale stroomkorven met driehoekig lood. Door zijn vorm blijft het makkelijker liggen en raakt het niet zo snel vast. Er zijn ook voerkorven met ankers (Balzer). 

Swingtip
 

Om een swingtip perfect af te steunen zijn drie steunpunten nodig. Omdat we de swingtip door indraaien van de lijn moeten trimmen is het belangrijk dat de steun een voorziening heeft die het vrij passeren van de lijn toelaat. Als topsteun is een vlinder of brilsteun bijzonder geschikt. Het voordeel van deze steun is dat de hengel blindelings tussen de wijde lussen geplaatst kan worden en dan toch altijd goed ligt. Plaats de voorsteun altijd zo dat er nooit meer als 25cm van de top vrij hangt, dit om ongewilde bewegingen van de top door wind tegen te gaan. Halverwege ondersteun je de hengel nogmaals om doorhangen te voorkomen, waarbij we hier bij voorkeur gebruik maken van een brede oplegsteun. Hierin moet ook een inkeping voorzien zijn voor de vrije doorvoer van de lijn. De greep van de hengel laten we simpelweg op de zitmand steunen of op een zijwaarts geplaatste gewone V steun.


De perfecte swingtip opstelling

In tegenstelling met de quivertiphengel wordt de swingtip bijna haaks op de oever afgesteund, net als een vaste hengel. Bijna, omdat we de hengel met de windrichting of stroomrichting mee altijd iets uit het lood zetten. Daarmee bedoel ik dat we de top altijd iets naar links of rechts laten wijzen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we een onbelemmerd zicht krijgen op de top. Ook hier is het wenselijk altijd tegen de visrichting in aan te slaan. Om de directe invloed van de wind zoveel mogelijk uit te sluiten plaatsen we de swingtip altijd zo beschut mogelijk en zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak. Soms is een perfecte opstelling niet mogelijk. Zo kan de voorste steun vaak niet dicht genoeg bij de top, en bij geen of matige wind kan dit zonder al te veel hinder.


Vaak voorkomende opstelling

Anders is het gesteld als er  zo veel wind is dat er parallel met de oever gevist wordt. Het kan natuurlijk, al is het behelpen en is de beetregistratie niet meer echt subtiel te noemen. Zelf zou ik aanraden om op zo'n dag voor een andere viswijze te kiezen zoals bv. de quivertip. Maar toch zie je het vaak, en meestal in combinatie met een beet indicatie bord. Dit is een plaat met lijnen die op een steun juist voor de swingtip gezet is. Het schermt de top af van de wind, en men ziet door de lijnen de minste beweging van de swingtip. Deze is echter niet gemaakt om zijwaarts te bewegen, vandaar.

 
Vissen met de swingtip evenwijdig met oever  en een beetindicatie bord.
Klik op de afbeelding voor een vergroting  
 

 
 


Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.