Home   Email  

 

 

 

 

Vissen op Zeelt
Artikel
Klik op de afbeelding voor een vergroting  
 

Klik hier om terug te keren naar artikels index zeelt

 
Vissen op afstand met de feeder in een karperput  

Karpervissers op karperputten weten het wel, vaak zit er een mooi bestand van grote zeelt. Ze vangen ze occasioneel, maar vissen er zelden gericht op. Maar het kan.
Voorbereiding:

Alvorens te gaan vissen vraag altijd informatie aan de plaatselijke vissers. Vaak kunnen zij u reeds vertellen waar regelmatig zeelt gevangen word. Zeelten volgen vaak steeds dezelfde route op zoek naar voedsel. Tevens is de samenstelling en het verloop van de bodem van groot belang. Een ander aspect in deze omstandigheden is ook een voerkeuze te maken die afwijkt van het meest gebruikte karperbasis voer en aas. Het aanleggen van een voerplek enkele dagen voordien kan ook betere resultaten geven, maar houd ook in dat de karper er komt azen.

De voerstek:
De keuze van de plaats en het aanleggen van een goede voerstek is een heel belangrijk onderdeel van het vissen op zeelt met de feeder. Maak steeds enkele proefworpen voordien om de bodemstructuur te controleren. Kijk ook of wind en stroming geen invloed hebben. Bouw de voerstek nauwkeurig op en leg de afstand (lijnclip) en richting vast. (herkenbaar punt aan de overzijde). Laat de vis ook wennen aan de voerkorf door deze met regelmatige tussenpozen op de voerstek te brengen.

Materiaal:
Hou er rekening mee dat een grote zeelt wel een felle vechter is, maar bijlange na geen reuze vis. Neem hengel en lijn dan ook niet te zwaar, maar wel in verhouding met het gewicht van de voerkorf. Draad van 5kg voldoet meestal uitstekend, en een iets lichtere onderlijn mag best ook. Kies je haak volgens het aas, vis je met een flinke dot wormen dan mag deze iets groter dan met maÔs of maden.

Voorbeeld:
Een goed gekozen plaats in een inham tussen twee rietkragen in, met een behoorlijke diepte en op de rand van een talud. 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.